Aanmelden voor het sponsorschap

Indien u meent in aanmerking te kunnen komen voor het sponsorschap van de RABS dan kunt u een verzoek indienen bij het bestuur. Dat kan door onderstaand aanvraagformulier geheel in te vullen en aan ons toe te zenden.

Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Indien u in aanmerking komt voor het sponsorschap zult u worden opgenomen in ons sponsorenbestand. Het sponsorenbestand is door alle leden en sponsoren te raadplegen waarbij slechts uw naam en het bedrijf waarvoor u werkzaam bent openbaar zijn. De overige gegevens zijn alleen door uzelf en het bestuur in te zien en eventueel aan te passen.

Wij stellen het op prijs indien u het bedrijfslogo meestuurt die in het sponsorenbestand zal worden opgenomen. Dit logo kunt u hieronder uploaden.

De RABS werkt geheel digitaal. Uw emailadres zal gebruikt worden voor alle correspondentie, waaronder de jaarlijkse facturering van de sponsorbijdrage.

Zodra het aanvraagformulier door ons is ontvangen zullen wij contact met u opnemen. Indien uw aanvraag gehonoreerd wordt krijgt u van ons inloggegevens waarmee u het besloten gedeelte van de website kunt betreden. Indien uw aanvraag om wat voor reden dan ook niet gehonoreerd kan worden zullen wij u dit met redenen omkleed meedelen en de door u verstrekte gegevens vernietigen.

Copyright © 2024 RABS.nl
Alle rechten voorbehouden