De Rotterdamse Assurantie Bank Sociëteit anno 2015

Zoals bij de geschiedenis al aangegeven, behoort de RABS tot één van de oudere sociëteiten in de tak financiële dienstverlening. Met bijna 100 leden is de RABS een actieve club die voor haar leden staat.

Het huidige bestuur streeft naar een gemiddelde groei in ledenaantal van 10% per jaar. Daarnaast heeft het bestuur een sterke behoefte om met veel passie en inzet ieder seizoen een bijzonder mooi programma samen te stellen.

Ieder seizoen worden 7 bijeenkomsten georganiseerd, waarbij kennisdeling en persoonlijk samenzijn voorop staan in een veelal zeer aangename omgeving. Vooropgesteld mag worden dat de RABS een actieve sociëteit is met oog voor vernieuwingen en bescherming van haar leden.

De RABS heeft haar succes te danken aan de toewijding en inzet van haar enthousiaste leden.

Het seizoen van de RABS loopt van september tot juni.

Copyright © 2024 RABS.nl
Alle rechten voorbehouden