Waarom lid worden van de Rotterdamse Assurantie Bank Sociëteit

De reden om lid te worden is voor eenieder anders. De huidige leden benoemen nieuwsgierigheid, bevestiging en sociale contacten alsmede het vinden van branchegenoten als belangrijke speerpunten. De sociëteit biedt onder meer uitdaging en uitbreiding van contacten en kennis in een vertrouwde omgeving.

De RABS biedt; 

  • Een platform voor ondernemende personen; het is een gezellige, informele ontmoetingsplaats voor haar leden;
  • Het bevordert de uitwisseling van kennis, contacten en de samenwerking tussen haar leden;
  • Het biedt faciliteiten om de ontmoetingen voor en tussen haar leden te laten plaatsvinden.

Het bestuur van de RABS organiseert minimaal 7 bijeenkomsten/activiteiten en ook de leden zelf krijgen de mogelijkheid activiteiten te organiseren.

Het lidmaatschap is strikt persoonsgebonden. Alleen op deze manier is het mogelijk goed vorm te geven aan de doelstelling elkaar beter te leren kennen en contacten te verstevigen en te verdiepen.

 

Copyright © 2024 RABS.nl
Alle rechten voorbehouden