Het bestuur van de Rotterdamse Assurantie Bank Sociëteit.

Het huidige en enthousiaste bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden. Naast de, volgens de statuten verplichte, voorzitter, secretaris en  penningmeester zijn nog 2 leden actief als bestuurslid. Zij houden zich voornamelijk bezig met marketing/pr en organisatiewerkzaamheden.


Ab van der Spek
Voorzitter

Geboortedatum: 15 september 1953
 

 

Door het ontstaan van een plotselinge lacune op bestuursgebied, heeft een aantal oudgedienden besloten om in actie te komen. Principieel ben ik een voorstander van een jong bestuur, dat de wereld nog kan veroveren en nieuwe wegen inslaat. Met mijn 65+ pas ik derhalve niet in dit gewenste profiel. Alle hoop is dan ook gevestigd op mijn medebestuurders....... Vooraf beloof ik echter de leden, dat ik mij niet als een "Angry Old Man" afzijdig zal houden en evenmin vooruitgang zal blokkeren.

Het vakgebied ken ik goed, omdat ik al vele decennia in de schade-expertise branche werkzaam ben, zowel in managementfuncties als actief in het super uitdagende en mooie veldwerk. Bij DEKRA Experts hoop ik, ondanks mijn pensioengerechtigde leeftijd, nog wel enige tijd van nut te kunnen zijn.

Ik zie er naar uit om samen met onze routinier penningmeester en de nieuwe bestuursleden, de koers van onze roemruchte assurantieclub, te bepalen. Zonder jullie steun en enthousiasme zal dit zeker niet lukken, dus blijf vooral input geven!


Henny de Jong
Penningmeester

Geboortedatum: 25 april 1958
 

 

Met trots heb ik 5 jaar lang het vertrouwen van de leden van de RABS gehad in mijn rol als penningmeester van de sociëteit. Dat heb ik met veel genoegen gedaan. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen er vanuit de leden de vraag kwam om mijn functie nog even voort te zetten. Niet voor een volle bestuursperiode van 5 jaar, maar lang genoeg om het nieuwe bestuur een aardig eindje op weg te helpen en hen zodoende de tijd te geven om hun eigen koers te gaan bepalen in de komende bestuursperiode. Onderwijl kan ik een nieuwe penningmeester wegwijs maken in de financiën van de sociëteit.

Aan mijn doel in de afgelopen 5 jaar, om de sociëteit financieel gezond te houden verandert niets. Samen met de nieuwe bestuursleden René, Nicole, Yvonne en Ab heb ik er alle vertrouwen in dat de leden ons onvoorwaardelijk blijven steunen en voldoende feedback zullen geven om ons werk naar tevredenheid te kunnen doen.


René Bijker
Secretaris

Geboortedatum: 7 mei 1971

 

 

Geboren in de provincie Groningen en via een kleine tussenstop van 2 jaar in Amersfoort gaan studeren in Rotterdam, om daar vervolgens een jaartje of tien te blijven wonen. Sinds de eeuwwisseling verhuisd naar Leiden. De eerste helft van mijn werkzame leven doorgebracht als accountant bij PriceWaterhouseCoopers gespecialiseerd in de verzekeringsbranche. Sinds 2007 werkzaam in de kunstsector. Gestart voor investeringen in de kunst bij een organisatie met 9.000 kunstwerken, waar ik door omstandigheden al snel leiding mocht geven aan het concern. Verantwoordelijk voor de opslag van diverse kunstcollecties en kunsttransporten voor gerenommeerde musea. Sinds 2011 samen met Piet van Dalen eigenaar van Art Salvage.

Samen met de andere bestuursleden proberen we de RABS tot een interessante sociëteit te maken waar leuke contacten en mogelijke samenwerkingen ontstaan. Naast RABS ben ik tevens bestuurslid van Stichting Beelden in Leiden (organisatie van kunsttentoonstellingen) en probeer ik mijn ervaring die ik heb opgedaan in te zetten voor de RABS. Vooral kijk ik met plezier terug naar de leuke en interessante gesprekken die ik tot nu toe heb mogen voeren bij bijeenkomsten, waarvan ik hoop dat er nog vele mogen volgen.


Yvonne Harms
Algemeen Bestuurslid

Geboortedatum: 15 mei 1957

 

 

Geboren in “het oude Noorden” van Rotterdam, tot mijn 19e jaar in Ridderkerk gewoond, maar daarna weer terug naar Rotterdam. Sinds 1993 al lid van de RABS. 46 jaar gewerkt bij Boelaars & Lambert Makelaars. Toen ik hoorde dat het bestuur zich niet herkiesbaar stelde en deze club dan misschien zou ophouden te bestaan, heb ik mij aangemeld als bestuurslid. Zeker de laatste jaren ben ik met veel genoegen lid van deze club. Een van mijn doelen is dan ook deze club weer te laten groeien en proberen ook de jongere generatie enthousiast te maken voor onze mooie club. Ik hoop dat dan ook samen te doen met mijn nieuwe mede bestuursleden, gesteund door een oudgediende.


Nicole Fuchs
Algemeen Bestuurslid

Geboortedatum: 3 mei 1969

 

 

Ik ben een Brabantse in hart en nieren, geboren en getogen in Eindhoven. In Amsterdam heb ik gestudeerd en gewerkt maar het zonnige Zuiden bleef lonken. Na 10 jaar ben ik weer naar Eindhoven verhuisd. Ik ben jaren werkzaam geweest in de bouw en het bankwezen en heb uiteindelijk mijn draai gevonden in de taxatiewereld. Ruim tien jaar ben ik actief op het gebied van taxaties en mijn werkzaamheden brengen mij daardoor vaak naar Rotterdam waar vele grote verzekeraars en bedrijven gevestigd zijn. Ik zal heel eerlijk zijn; in het begin kende ik Rotterdam en haar inwoners niet echt goed en was ik toch wel een beetje bevooroordeeld. Maar Rotterdam heeft mijn hart gestolen en ik kom er met heel veel plezier. Vele nieuwe zakelijke contacten heb ik in Rotterdam opgedaan en zeker op het gebied van verzekeringen heb ik hier ruime kennis mogen op doen. Er heest een prettige sfeer, ik zou haast zeggen bourgondische sfeer, waar ik mij prima bij thuis voel. Sinds een paar jaar ben ik lid van de RABS. De eerste keer ben ik meegegaan als introducee en het klikte meteen. Naast kennis, een netwerk wordt er ook gezelligheid gedeeld. Toen het huidige bestuur aangaf er mee te willen ophouden heb ik wel even moeten nadenken of ik onderdeel wilde of kon uitmaken van het bestuur. Maar deze mooi club mag natuurlijk niet verloren gaan en ik ben blij dat we met het nieuwe bestuur de koppen bij elkaar hebben gestoken en er voor gaan. Mijn streven is om het zakelijke met het aangename te combineren, nieuwe leden te werven en goede bijeenkomsten te organiseren. Het vorige bestuur heeft hier al voor de trend gezet waarvoor heel veel dank. Ik begroet jullie graag bij de volgende bijeenkomst!

  

  

Copyright © 2024 RABS.nl
Alle rechten voorbehouden