Wie kan lid worden van de Rotterdamse Assurantie Bank Sociëteit

De sociëteit staat open voor leden die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening of daaraan gelieerd.

De RABS bestaat uit een persoonlijk lidmaatschap. Daarnaast hebben wij een aantal sponsoren die ook 2 leden mogen meenemen naar iedere bijeenkomst.

De RABS is een sociëteit waarbij de leden op een prettige manier elkaar onderhouden. Het is hierbij niet de bedoeling  dat u als nieuw lid alleen klanten werft of commerciële acties opzet.

 

Waarom lid worden van de Rotterdamse Assurantie Bank Sociëteit

De reden om lid te worden is voor eenieder anders. De huidige leden benoemen nieuwsgierigheid, bevestiging en sociale contacten alsmede het vinden van branchegenoten als belangrijke speerpunten. De sociëteit biedt onder meer uitdaging en uitbreiding van contacten en kennis in een vertrouwde omgeving.

De RABS biedt; 

  • Een platform voor ondernemende personen; het is een gezellige, informele ontmoetingsplaats voor haar leden;
  • Het bevordert de uitwisseling van kennis, contacten en de samenwerking tussen haar leden;
  • Het biedt faciliteiten om de ontmoetingen voor en tussen haar leden te laten plaatsvinden.

Het bestuur van de RABS organiseert minimaal 7 bijeenkomsten/activiteiten en ook de leden zelf krijgen de mogelijkheid activiteiten te organiseren.

Het lidmaatschap is strikt persoonsgebonden. Alleen op deze manier is het mogelijk goed vorm te geven aan de doelstelling elkaar beter te leren kennen en contacten te verstevigen en te verdiepen.


Aanmelden voor het lidmaatschapCopyright © 2024 RABS.nl
Alle rechten voorbehouden